Adatvédelmi tájékoztató

A honlapunk a látogatókról személyes adatokat nem gyűjt.

Kik vagyunk?

Székhely: 1144 Budapest orbó utca 12 .
Telephely: 1084 Budapest Tavaszmező u 19-21.
Honlap: www.zaruzlet.hu
Kapcsolattartás: Knapp Péter
Postacímünk: 1144 Budapest Orbó utca 12.
Telefonszámk: +36-20-9426-538
E-mail címünk: knapp@zaruzlet.hu
Adószámk: 40820747-1-42
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Felügyelő Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Partnereink: